Allmänna villkor

Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Body.se Sverige AB och dess leverantörer för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudande från Body.se Sverige AB:s samarbetspartners.

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Body.se Sverige AB:s tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Body.se Sverige AB för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.
Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Jag har rätt att återkalla samtycket genom att skriva till bildbank@body.se